(Site Visit) โครงการ Once Pattaya 1

Site Visit โครงการ Once Pattaya

ผู้บริหารบริษัทฯเข้าตรวจผลงานก่อสร้าง
(Site Visit) โครงการ Once Pattaya
อาคารชุดพักอาศัย สูง 32 ชั้น
ตั้งอยู่บนถนนพัทยา สาย 3
เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วิศวกรที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้รับจ้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
บริษัท 7 มกรา จำกัด
ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
บริษัท เวิลด์สปริงเกลอร์แอนด์ปั๊ม จำกัด
ผู้รับจ้างงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอส ดับบลิว

ปัจจุบันงานโครงสร้างแล้วเสร็จถึงชั้น 24
งานประกอบห้อง แล้วเสร็จถึงชั้น 15