บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา Palm Island

บริษัทฯได้รับคัดเลือกจาก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา Palm Island

The Origin Plug & Play Ramintra จัดประชุม Kickoff meeting

BigC Samrong

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา สำโรง จัดประชุม Kickoff meeting

KNIGHTSBRIDGE SPACE - RAMA9

อัพเดทโครงการก่อสร้าง
KNIGHTSBRIDGE SPACE – RAMA9

ตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้าง
โครงการ Once Pattaya

โครงการ The Origin E22 Station

โครงการ The Origin E22 Station

CITY CITE NAN Walk

Monthly Project Meeting & Site walk โครงการ ซิตี้ ไซท์ น่าน
(CITY CITE NAN)

City Cite NAN_

โครงการ ซิตี้ ไซท์ น่าน
(CITY CITE NAN)

Waste Management

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการบริหารและจัดการขยะ

EEC PRIME

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร EEC PRIME