One Atelier Private Residence Phaholyothin

โครงการ One Atelier Private Residence Phaholyothin

ทาวน์โฮม 3-4 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น
ระดับ Luxury ในซอยพหลโยธิน 34

…………………………………………………………………..

Site walk งานก่อสร้างการเตรียมงานบ้านตัวอย่าง

เพื่อส่งพื้นที่ให้ผู้รับจ้างตกแต่งภายใน

ร่วมกับเจ้าของโครงการ , ผู้ออกแบบ , ที่ปรึกษา
บริหารงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
เมื่อช่วงเช้าวันนี้

…………………………………………………………………..

เจ้าของโครงการ โดย
บริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดย
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้รับจ้างก่อสร้าง โดย
บริษัท 7 มกรา จำกัด