โครงการ KnightsBridge Space 1

โครงการ KnightsBridge Space
Sukhumvit Rama 4

อาคารชุดพักอาศัย สูง 32 ชั้น 1 อาคาร
380 ยูนิต และร้านค้า 1 ยูนิต ตั้งอยู่บน
ถนนพระรามที่ 4 ช่วงใกล้กับถนนสุขุมวิท
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าพระโขนง ประมาณ
250 เมตร ห้องพักอาศัยเป็นห้องแบบฝ้าเพดาน
สูง มีชั้นลอย (LOFT) ทั้งหมด

เจ้าของโครงการ โดย
บริษัท พาร์ค พิลลาร์ อาร์ 4 จำกัด

ที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง โดย
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้รับจ้างงานเสาเข็มเจาะ โดย
บริษัท เอ็นเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้รับจ้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดย
บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด

ผู้รับจ้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดย
บริษัท เทคโนโลยี แอสโซซิเอชั่น จำกัด

โครงการอยู่ระหว่างการทำงานเสาเข็มเจาะ
ส่วนระบบป้องกันดินพัง