Job Vacancy

ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

Jobอัตรารายละเอียด
ผู้จัดการโครงการ1 อัตราวิศวกรโยธา
ประสบการณ์อาคารสูง
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
มีใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรโครงการ (M&E) 1 อัตราวิศวกรโยธา
ประสบการณ์อาคารสูง
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
มีใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรสนาม1 อัตราวิศวกรโยธา
ประสบการณ์อาคารสูง
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
มีใบประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดการสมัครงาน