fbpx

22 Consultant & Management (บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด) เราพร้อมรับทุกความท้าทาย โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และมุ่งเน้นผลงานที่ดีที่สุด

Our Services

Project Management Consultant

รับบริหารจัดการ ให้คำปรึกษา และตรวจสอบโปรเจคและโครงการทุกรูปแบบ ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ประเมินราคาค่าใช้จ่ายโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมด้านเวลา คุณภาพและราคา พร้อมส่งมอบโครงการให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ได้

Construction Management Consultant

ประสบการณ์ด้านการควบคุมและบริหารการก่อสร้าง ทั้งโครงการขนาดใหญ่และเล็กมากมาย ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ โครงการเชิงพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัย และอีกหลากหลายโครงการ

Preliminary & Detail Cost Plans

บริการครบวงจร ทั้งการประเมินราคา ค่าใช้จ่ายของโครงการ รวมถึงการวางแผนค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า การลงทุนด้านการก่อสร้างจะได้ราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า

Estimate & Bill of Quantity

Estimate & Bill of Quantity

รับประเมินราคา และทำบัญชีปริมาณงานสำหรับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลด้านราคาในการประมูลจัดจ้าง ด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพ ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์

Tender & Contract Documentations

Tender & Contract Documentations

จัดประกวดราคาคัดเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ และจัดทำสัญญาจ้างให้กับผู้รับจ้างทุกราย

Why us?

Full Services

เราคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์

Certified Experience

ทีมงานของเราประกอบด้วยบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ทั้งวิศวกรโครงสร้าง,โยธา,ไฟฟ้า,สิ่งแวดล้อม,เครื่องกล และ ผู้วางแผนจัดการงานก่อสร้าง

Great Support

ด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ สามารถไปได้ในทุกสถานที่และทุกรูปแบบ เพื่อสรรค์สร้างงานคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า