The Origin ลาดพร้าว 111

โครงการ The Origin ลาดพร้าว 111
อยู่ระหว่างการทำงานโครงสร้างฐานราก
และงานโครงสร้างใต้ดิน

โครงการ The Origin ลาดพร้าว 111
อยู่ระหว่างการทำงานโครงสร้างฐานราก
และงานโครงสร้างใต้ดิน

เจ้าของโครงการ
โดย บริษัท ออริจิ้น ลาดพร้าว จำกัด
ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดย
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้รับจ้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดย
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้รับจ้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดย
บริษัท เทคโนโลยี แอสโซซิเอชั่น จำกัด

โครงการ The Origin ลาดพร้าว 111
ติดถนนลาดพร้าว ใกล้ BTS สายสีเหลือง
สถานีบางกะปิ เพียง 111 ม.
เป็นอาคารชุดพักอาศัย 24 ชั้น 1 อาคาร
644 ยูนิต และร้านค้า 4 ยูนิต
โครงการแห่งนี้ทำงานภายใต้ประกาศ
มาตรการควบคุมจากภาครัฐโดยเคร่งครัด