โครงการ The Origin Plug & Play Ramintra

โครงการ The Origin
Plug & Play Ramintra

โครงการ The Origin
Plug & Play Ramintra
ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว
คอนโด High Rise สูง 18-19 ชั้น 6 อาคาร
+ อาคารจอดรถสูง 10 ชั้น 1 อาคาร
679 ยูนิต และร้านค้า 3 ยูนิต
เจ้าของโครงการ :
บริษัท ออริจิ้น รามอินทรา จำกัด
ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง :
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้รับจ้างหลัก :
บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด
อยู่ระหว่างการทำงานโครงสร้างฐานราก
และงานโครงสร้างใต้ดิน และดำเนินงาน
ภายใต้ประกาศมาตรการทำงานจากภาครัฐ
โดยเคร่งครัด