โครงการ The Eco Hub Office

Site walk meeting
โครงการ The Eco Hub Office

Site walk meeting
โครงการ The Eco Hub Office
อาคารสำนักงาน 7 ชั้น ย่านศรีสมาน
ร่วมกับ เจ้าของโครงการ
บริษัท สตอเรจ โซลูชั่นส์ จำกัด ,
ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
และผู้รับจ้างก่อสร้าง
อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานถาปัตยกรรม
และงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร