โครงการ The Origin E22 Station

ตรวจสอบผลงานและคุณภาพงานก่อสร้าง
โครงการ The Origin E22 Station

ทีมบริหารงานก่อสร้างฝ่ายเจ้าของโครงการ
เข้าตรวจสอบผลงานและคุณภาพงานก่อสร้าง
โครงการ The Origin E22 Station
ตั้งอยู่ ถ.สายลวด อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
……………………………………………………………
เป็นอาคารชุดพักอาศัย 31 ชั้น 1 อาคาร
998 ยูนิต และร้านค้า 3 ยูนิต
พร้อมอาคารจอดรถ 10 ชั้น 1 อาคาร
……………………………………………………………
เจ้าของโครงการ :
บริษัท ออริจิ้น สุขุมวิท สายลวด จำกัด
ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง :
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้รับจ้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม :
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้รับจ้างงานวิศวกรรมระบบ :
บริษัท วีทีวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
……………………………………………………………
ผลงานก่อสร้าง ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการทำงานฐานรากอาคารพักอาศัย
และงานโครงสร้างใต้ดิน