โครงการ ONCE PATTAYA

โครงการ ONCE PATTAYA

บริษัท ออเนอร์ วันส์ จำกัด ได้คัดเลือก
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป็น ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ ONCE PATTAYA

ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้
ได้มีพิธี Groundbreaking

ที่โครงการ ONCE PATTAYA ถนนพัทยาสาย 3
โซนพัทยาเหนือ

เป็นอาคารสูง 32 ชั้น
จำนวนห้องพัก 427 ยูนิต

ภายใต้ คอนเซ็ปต์
“Lifestyle Mixed Use” ที่ครบวงจรที่สุดในพัทยา

มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 28.00-59.80 ตร.ม.