JC MALL นวมินทร์ by 22CM Consultant

โครงการ JC MALL นวมินทร์

บริเวณปากซอยนวมินทร์ 70
ได้เริ่มเปิดให้บริการลูกค้าแล้ว
และยังเปิดรับลูกค้าที่สนใจเช่าพื้นที่ขาย
สามารถติดต่อที่โครงการได้โดยตรง

โครงการนี้ บริษัทฯเป็นที่ปรึกษา บริหาร
และควบคุมงานก่อสร้าง โดยเข้ามาบริหารโครงการ
ตั้งแต่ขั้นตอนประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง
จนควบคุมงานก่อสร้างแล้วเสร็จ