โครงการ Bearing Residence

 

โครงการ Bearing Residence

บริษัท ที.เอ็ม.คอมแพล็กซ์ จำกัด ได้ให้
ความไว้วางใจคัดเลือก บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ Bearing Residence ซึ่งเป็นอาคาร
พักอาศัย 7 ชั้น อยู่แบริ่ง ซอย 5

บริษัทฯ รับผิดชอบงานตั้งแต่ขั้นตอน
การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง

จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ช่วงบ่ายวันนี้ ได้มีการลงนามสัญญาว่าจ้าง
วิศวกรที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
ที่สำนักงานเจ้าของโครงการ

มีกำหนดเริ่มงาน กลางเดือน กรกฎาคม นี้