โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107

โครงการ Bearing Residence

อาคารพักอาศัย สูง 28 ชั้น ติด บีทีเอส แบริ่ง
พร้อมส่งมอบห้องพักให้ลูกค้าแล้ว

และลูกค้าที่สนใจสามารถเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง
ได้ที่โครงการ

โครงการนี้ บริษัทฯเป็นที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยเข้าเริ่มดำเนินการตั้งแต่การควบคุม
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะจนส่งมอบงานให้ลูกค้า

เป็นอีกหนึ่งผลงานที่บริษัทฯและทีมงานทุกคนในหน่วยงานนี้

ตั้งใจและทุ่มเททำงานเพื่อให้ได้ผลงานดีและมีคุณภาพ
ส่งถึงลูกค้าครับ