พิธียกเสาเอกโครงการ ดิ เอ็กเซล ลาซาล 17

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
ได้มีพิธียกเสาเอกโครงการ ดิ เอ็กเซล ลาซาล 17
ตั้งอยู่ในซอย ลาซาล 17

เป็นอาคารพักอาศัย 8 ชั้น
จำนวน 4 อาคาร โดยเจ้าของโครงการ
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ในการนี้ ตัวแทนบริษัทฯ โดยคุณดุริยากร เจริญชัยบัว
ผู้จัดการโครงการ และวิศวกรอีก 2 ท่าน
ได้เข้าร่วมครั้งนี้ด้วย