โครงการ Kensington North Wing และ
Kensington South Wing เป็นอาคารชุดพักอาศัย
Low Rise ส่วนหนึ่งของ Origin Smart Distric Rayong
ได้มีพิธีมงคลฤกษ์ลงเสาเอก ในช่วงเช้าวันนี้

 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายเจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด
ร่วมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
และผู้บริหารและพนักงานบริษัทผู้รับจ้าง
บริษัท 7 มกรา จำกัด
เข้าร่วมงานลงเสาเอกดังกล่าวพร้อมเพรียงกัน และแล้วเสร็จโดยดี