ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาโรงเรียน
ที่ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

ตัวแทนบริษัทโดยคุณชัยสิทธิ์ ทับแสง
รองกรรมการผู้จัดการ และคุณกรรณิการ์ หงส์ทอง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน

ได้เข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาโรงเรียน
ที่ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้มอบอุปกรณ์เสริมทักษะ
พัฒนา IQ. EQ. และทุนการศึกษาด้วย ตามกิจกรรม
ออริจิ้น สานฝัน พัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง มีตัวแทน
บริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

บริษัทฯมีความยินดี ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
และพร้อมสนับสนุนในครั้งต่อๆไป