ร่วมกิจกรรมซ่อมแซมและพัฒนา โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
ตัวแทนบริษัทโดยคุณภัทรชัย ช่วยนิล กรรมการบริหาร
และตัวแทนพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมและพัฒนา โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจัดโดย แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
และโครงการ Knightsbridge รามคำแหง 42
มีตัวแทนบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม เป้าหมายหลักคือเพื่อเด็กและ
เยาวชน อันจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

บริษัทฯมีความยินดี ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
และพร้อมสนับสนุนในครั้งต่อๆไป