โครงการ The Origin Plug & Play Ramkhamhaeng Triple Station

โครงการ The Origin Plug & Play
Ramkhamhaeng Triple Station
เป็นอาคารพักอาศัยสูง 23 ชั้น
Duo Space ห้อง 2 ชั้น 482 ยูนิต

เจ้าของโครงการ โดย
บริษัท ออริจิ้น รามคำแหง อินเตอร์เชนจ์ จำกัด
ที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง โดย
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้รับจ้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดย
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้รับจ้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดย
บริษัท เทคโนโลยี แอสโซซิเอชั่น จำกัด

โครงการอยู่ระหว่างการทำงานเสาเข็มเจาะ
และทำงานภายใต้ประกาศมาตรการ
ควบคุมจากภาครัฐโดยเคร่งครัด