The Origin ลาดพร้าว 111

พิธีฤกษ์เสาเอกโครงการ The Origin ลาดพร้าว 111

โครงการ The Origin ลาดพร้าว 111
ได้มีพิธีฤกษ์เสาเอกโครงการในวันนี้
โดยมีผู้บริหารและพนักงานเจ้าของโครงการ ,
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้าง
เข้าร่วมพิธีครั้งนี้
เจ้าของโครงการ
โดย บริษัท ออริจิ้น ลาดพร้าว จำกัด
ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดย
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้รับจ้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดย
บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้รับจ้างงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดย
บริษัท เทคโนโลยี แอสโซซิเอชั่น จำกัด
โครงการ The Origin ลาดพร้าว 111
ติดถนนลาดพร้าว ใกล้ BTS สายสีเหลือง
สถานีบางกะปิ เพียง 111 ม.
เป็นอาคารชุดพักอาศัย 24 ชั้น 1 อาคาร
644 ยูนิต และร้านค้า 4 ยูนิต
โครงการแห่งนี้ทำงานภายใต้ประกาศ
มาตรการควบคุมจากภาครัฐโดยเคร่งครัด