มอบของใช้ให้โรงพยาบาลสนาม ผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา

ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน

มอบอาหาร ขนมและของใช้จำเป็น

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา

ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นส่วนตัว และขนมอร่อยๆ จากร้าน Victory Bakery
สาขาปทุมธานี
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ผู้ป่วย โรงพยาบาลสนาม ผ่านสำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา
พวกเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทำงานด้านสาธารณสุขทุกท่าน ท่านคือนักรบเสื้อขาว ด่านหน้าของพวกเรา ในการต่อสู้กับโรคระบาด และดูแลคนป่วยด้วยจิตใจที่เสียสละเป็นอย่างมาก
ส่วนพวกเรา จะปฏิบัติหน้าที่และใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพื่อดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ตามมาตรการด้านสาธารณสุข

**ขนมอร่อยๆจากร้าน Victory Bakery สาขาปทุมธานี ในช่วงสถานการณ์ Covid สามารถสั่งซื้อได้จาก ไลน์แมน และ โรบินฮู้ด แต่เมื่อสถานการณ์ผ่อนปรนตามประกาศภาครัฐ สามารถเลือกซื้อได้จากร้านสาขา ที่ Cosmo Bazaar เมืองทองธานี**