The Origin ลาดพร้าว 111_1

รายงานความคืบหน้าโครงการ

The Origin ลาดพร้าว 111

โครงการ The Origin ลาดพร้าว 111
ติดถนนใหญ่ลาดพร้าว ใกล้ BTS สายสีเหลือง สถานีบางกะปิ เพียง 111 m.
เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย 24 ชั้น
1 อาคาร 644 ยูนิต และร้านค้า 4 ยูนิต
อยู่ระหว่างการทำงานระบบป้องกันดินพัง
และงานโครงสร้างฐานรากอาคาร
ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดย
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ทำงานภายใต้ประกาศมาตรการควบคุม
จากภาครัฐโดยเคร่งครัด