โครงการ MM Food Service (ปาล์ม ไอส์แลนด์)1

 

ตรวจความเรียบร้อย

โครงการ MM Food Service (ปาล์ม ไอส์แลนด์)

คุณกอบเกียรติ หีบแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
วิศวกรที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ MM Food Service (ปาล์ม ไอส์แลนด์)
ได้เข้าตรวจความเรียบร้อย และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการลูกค้า