งานปรับปรุงพื้นที่ขาย

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง

งานปรับปรุงภายในพื้นที่ขายแผนกต่างๆ
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง
เป็นการทำงานในช่วงเวลากลางคืน
ช่วงเย็นของแต่ละวัน
จะมีการสรุปแผนงานรายวัน , site walk meeting
ร่วมกับตัวแทนเจ้าของโครงการ ,
วิศวกรที่ปรึกษา ควบคุมงาน , ผู้รับจ้าง
ก่อนเข้าดำเนินการ และจะคืนสภาพพื้นที่เรียบร้อย
เพื่อส่งโครงการในช่วงเช้าตรู่
เพื่อให้โครงการ พร้อมบริการลูกค้าต่อไป
โครงการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัด (มหาชน) ได้คัดเลือก
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง