พิธีเสาเข็มฤกษ์โครงการ Bearing Residence

พิธีเสาเข็มฤกษ์โครงการ Bearing Residence

โครงการ Bearing Residence
อาคารพักอาศัย 7 ชั้น ซอยแบริ่ง 5
ได้ทำพิธีเสาเข็มฤกษ์ โดยท่านเจ้าของโครงการ
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 14 กันยายน 2563
โครงการแห่งนี้ ใช้เสาเข็มกดไฮดรอลิก
(Jack in pile) กำหนดแล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมนี้ ก่อนจะส่งมอบพื้นที่
ให้ผู้รับเหมาหลักต่อไป