เข้าตรวจสอบโครงการ City Cite จ.น่าน

เข้าตรวจสอบโครงการ City Cite จ.น่าน

ผู้บริหาร บริษัท ทีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
วิศวกรที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ City Cite บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ได้เข้าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ,
การติดตามการส่งมอบบ้านพักอาศัย
ให้ลูกค้าได้คุณภาพและตามกำหนดเวลา