โครงการส่วนต่อขยายท่าเทียบเรือพยาบาลฉุกเฉิน

ประชุมเริ่มงานก่อสร้าง

โครงการส่วนต่อขยายท่าเทียบเรือพยาบาลฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ประชุมเริ่มงานก่อสร้าง (Kickoff Meeting)
และเดินหน้างาน (Site Walk) ร่วมกับ
ตัวแทนโรงพยาบาล , คณะกรรมการตรวจการจ้าง , วิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
และบริษัทผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการส่วนต่อขยายท่าเทียบเรือพยาบาลฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ โดย สภากาชาดไทย
ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดย
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้รับจ้าง โดย บริษัท นิรมิตรรังสรรค์ จำกัด