ร่วมแบ่งปันความห่วงใย

ร่วมแบ่งปันความห่วงใยจากบริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เจ้าของโครงการ โดย บริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ ที่ปรึกษา บริหาร
และควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ร่วมแบ่งปันความห่วงใย ส่งมอบข้าวสาร
อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นส่วนตัว
ให้กับแรงงาน บริษัท 7 มกรา จำกัด โครงการ
One Atelier Private Residence Phaholyothin
ทาวน์โฮม ระดับ Luxury ในซอยพหลโยธิน 34
ทุกองค์กร ทุกคน ล้วนมีความสำคัญในความ
สำเร็จของงาน เราจะจับมือและฝ่าวิกฤตนี้
ไปด้วยกัน