ความก้าวหน้า งานก่อสร้าง
โครงการ Bearing Residence

ความก้าวหน้า งานก่อสร้าง
โครงการ Bearing Residence
อาคารพักอาศัย 7 ชั้น ซอย แบริ่ง 5
เจ้าของโครงการ
บริษัท ที.เอ็ม.คอมแพล็กซ์ จำกัด
วิศวกร ที่ปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อยู่ระหว่างการทำงานโครงสร้างพื้นชั้น 5 ,
งานระบบในช่อง shaft และเหนือฝ้าเพดาน ,
การตี Line ก่ออิฐ ห้องพัก ชั้น 2