บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการบริหารและจัดการขยะ

เข้าร่วมโครงการบริหารและจัดการขยะ

ขอบคุณ ผู้บริหาร บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ที่เชิญบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการบริหารและจัดการขยะ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดจากแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยายโดย พระทิพากร อริโย
พระนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แห่งศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

ขยะในงานก่อสร้าง ที่เราเข้าใจว่าคือเศษวัสดุ
สิ่งของที่เหลือทิ้งในงานก่อสร้างและกองสะสม
รวมกัน รอการยกทิ้งในแต่ละวัน แต่เมื่อเราเข้าใจ
จะรู้ว่าขยะในความคิดเรา ไม่ใช่ขยะอีกต่อไป

ถ้าเรามีการแยกวัสดุที่กองรวมกันนี้ ให้เหลือเพียง
แค่ขยะจริงๆ วัสดุอื่น จะสามารถนำมารีไซเคิล
กลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปแบบของการแปรรูป
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าได้

ในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นกัน เพียงขวดพลาสติก
น้ำดื่ม สละเวลาคัดแยกฝา และสลากพลาสติกออกแล้ว
ตัวขวดยังสามารถนำมาผลิตเป็นจีวร , ผนังบ้านสำเร็จรูป , บล๊อกทางเดิน , พลังงานเชื้อพลิง ได้อีกด้วย

สามารถร่วมบริจาคได้ที่วัดจากแดงครับ