โครงการ One Atelier พหลโยธิน 34

ความคืบหน้าโครงการ One Atelier พหลโยธิน 34

โครงการ One Atelier พหลโยธิน 34
อาคารพักอาศัยสุดหรู 4.5 ชั้น 13 Units
โดย บริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้คัดเลือก บริษัท ปทุมธานี คอนกรีต จำกัด (PACO)
ให้เป็นผู้รับจ้างงานเสาเข็มตอกในโครงการนี้

และบริษัทฯเป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง

ซึ่งในวันนี้ ผู้รับจ้างงานเสาเข็มตอก
ได้เข้าสำรวจพิกัดหมุดและขอบเขตที่ดินแล้ว
ก่อนทำการขออนุมัติครอบผังอาคาร
เพื่อตอกเสาเข็มในลำดับต่อไป
มีระยะเวลาการทำงานเสาเข็มตอก 2 เดือน
ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างหลักต่อไป