โครงการ KnightsBridge Space-Rama 9
ได้มีพิธียกเสาเอก ตามฤกษ์ในช่วงเช้าวันที่ 31 ต.ค. 62

มีผู้บริหารและพนักงานฝ่ายเจ้าของโครงการ ,
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้าง ,
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทผู้รับจ้างในโครงการ
เข้าร่วมงานพร้อมเพรียงกัน และแล้วเสร็จโดยดี