พิธียกเสาเอกโครงการ ดิ เอ็กเซล ลาซาล 17

Outing trip Hanoi-Ninh Binh 10-12 มกราคม 2563

โครงการ Kensington North Wing และ
Kensington South Wing เป็นอาคารชุดพักอาศัย
Low Rise ส่วนหนึ่งของ Origin Smart Distric Rayong
ได้มีพิธีมงคลฤกษ์ลงเสาเอก ในวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาโรงเรียน
ที่ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกิจกรรมซ่อมแซมและพัฒนา โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ให้การสนับสนุนกิจกรรม ฟุตบอล 6 คน
Gear Bangsaen Cup 2019 (ครั้งที่ 8)

All Inspire Development Public Company Limited
ได้คัดเลือก บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ The Excel Lasalle 17

Origin Property Public Company Limited ได้คัดเลือก บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ
“ORIGIN SMART DISTRICT RAYONG’’

โครงการ KnightsBridge Space-Rama 9
ได้มีพิธียกเสาเอก ตามฤกษ์ในช่วงเช้าวันที่ 31 ต.ค. 62
มีผู้บริหารและพนักงานฝ่ายเจ้าของโครงการ ,
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้าง ,
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทผู้รับจ้างในโครงการ
เข้าร่วมงานพร้อมเพรียงกัน และแล้วเสร็จโดยดี

Kick off meeting

Kick off meeting งานควบคุมการติดตั้ง
ระบบดับเพลิงในโรงงาน บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(METCO2) บางนา-ตราด กม.25