Entries by 22 Consultant & Management

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากบริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท แกรนด์ ทรีนีตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ได้คัดเลือก บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่วิศวกรที่ปรึกษา บริหาร
และควบคุมงานก่อสร้าง อาคารพักอาศัย
โครงการ ONE ATLIER พหลโยธิน 34

บริษัทฯ ได้รับเชิญการบรรยายในหัวข้อ “การควบคุมงานก่อสร้าง และเทคนิคก่อสร้าง”

บริษัทฯได้รับเกียรติเชิญให้บรรยายในหัวข้อ
“การควบคุมงานก่อสร้าง และเทคนิคก่อสร้าง”
ซึ่งในการนี้ วิทยากรของบริษัทฯที่ร่วมบรรยาย
ประกอบด้วย คุณธัชพล สิงห์นอก กรรมการผู้จัดการ ,
คุณกอบเกียรติ หีบแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ และ
คุณพูนสิทธิ์ ลำพวน วิศวกรโครงการงานระบบ

โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107

โครงการ Knightsbridge Collage Sukhumvit 107
อาคารพักอาศัย สูง 28 ชั้น ติด บีทีเอส แบริ่ง
พร้อมส่งมอบห้องพักให้ลูกค้าแล้ว
และลูกค้าที่สนใจสามารถเยี่ยมชมห้องตัวอย่าง
ได้ที่โครงการ
โครงการนี้ บริษัทฯเป็นที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยเข้าเริ่มดำเนินการตั้งแต่การควบคุม
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะจนส่งมอบงานให้ลูกค้า

โครงการ Bearing Residence

บริษัท ที.เอ็ม.คอมแพล็กซ์ จำกัด ได้ให้
ความไว้วางใจคัดเลือก บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ Bearing Residence

โครงการ ONCE PATTAYA

บริษัท ออเนอร์ วันส์ จำกัด ได้คัดเลือก
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป็น ที่ปรึกษา บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ ONCE PATTAYA

โครงการ JC MALL นวมินทร์

โครงการ JC Mall นวมินทร์ บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง จนควบคุมงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

ได้รับคัดเลือกจากบริษัท กวงไถ่ออโตเฮ้าส์ จำกัด เป็นวิศวกรที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง

บริษัท กวงไถ่ออโตเฮ้าส์ จำกัด ได้คัดเลือก
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป็น วิศวกรที่ปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง