บริษัท กวงไถ่ออโตเฮ้าส์ จำกัด ได้คัดเลือก
บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เป็น วิศวกรที่ปรึกษา บริหารงานก่อสร้าง

โครงการ “ก่อสร้าง โชว์รูม , ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ,
ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง ยี่ห้อ มาสด้า’’ ณ บางนา กม.28
เป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 9,000 ตารางเมตร
โดยมีผู้รับจ้างงานก่อสร้าง คือ บริษัท ซำสูง จำกัด

ซึ่งได้ kick off meeting งานก่อสร้างแล้ว
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
จะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2563